Wyceny

W ramach prowadzonej działalności sporządzam opracowania dotyczące różnych rodzajów nieruchomości, jak i różnych celów wyceny:

 • Rodzaje nieruchomości stanowiących przedmiot wyceny:
 • zabudowane i niezabudowane
 • będące w trakcie rozwoju (budowa, rozbudowa itp.)
 • różnym przeznaczeniu: mieszkalnym, komercyjnym (biurowce, magazyny, centra logistyczne itp),
 • rolne i leśne,
 • nieruchomości specjalistyczne (stacje paliw, hotele, szpitale, itp)


Cele, dla których określam wartość nieruchomości to w szczególności:

 • zabezpieczenia kredytów bankowych,
 • zamiany, sprzedaż czy negocjacje,
 • wniesienia aportu,
 • aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste,
 • przekształceń,
 • księgowych,
 • naliczania opłat i ustalania odszkodowań w związku ze zmianą planu zagospodarowania,
 • naliczenia opłat cywilno – prawnych,
 • określenia podatków od spadków i darowizn,


Opracowania sporządzane są dla różnych instytucji, m.in. dla banków, sądów,
urzędów skarbowych, urzędów miasta i gminy, dla podmiotów gospodar- czych i osób fizycznych.
Oprócz standardowych opracowań sporządzam również ekspertyzy bankowo - hipotecznej wartości nieruchomości, opinie o wartości nieruchomości na potrzeby indywidualne inwestora, wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości, oraz wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek gospodarczych w rozumieniu ustawy o rachunkowości     


Wykonuję opracowania określania samodzielnych lokali (mieszkalnych
lub o innym przeznaczeniu) w celu wyodrębnienia oddzielnej własności
- nieruchomości lokalowych.

© R. Wojciechowicz. Wszelkie prawa zastrzeżone.